13 สิ่ง ที่ต้องรู้! ก่อนทมี่จะทำสัญญา ออฟฟิศให้เช่า

ถึงแม้ว่าประ?ศไทยจะมีออฟฟิศให้เช่ามากมาย และตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากความสะดวกสบาย ในการทำธุรกิจขนาดเล็กจนถึงกลาง แต่ก็ยังมีเรื่องที่นักธุรกิจหน้าใหม่ต้องรู้เกี่ยวกับ ออฟฟิศให้เช่า เช่นกัน เพราะถ้าหากไม่รู้มาก่อน คุณอาจจะเสียเปรียบโดยที่ไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยก็ได้ จะมีเรื่องไหนบ้างตามมาดูกันได้เลย

1. ใบรับรองการจัดการสิทธิ์

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือใบรับรองสิทธิในทรัพย์สิน ของผู้ให้เช่าและการรับรองของบุคคลตามกฎหมาย สิ่งงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก กับการเช่าออฟฟิศอย่างถูกวิธี

2. หลักฐานการชำระเงิน

หลักฐานการชำระเงินชำระเงิน หรือขั้นตอนการชำระเงิน ที่เกี่ยวข้อง กับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ค่าน้ำหรือค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญา สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการออฟฟิศให้เช่าและควรกำหนดผู้ถืออย่างถูกต้อง

3. ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่จะขึ้นอยู่กับ “ บาท / ตารางเมตร / ต่อวัน ” เนื่องจากอาคารสำนักงานมักจะมีใบรับรองอาคารขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องแบ่งสิทธิ ในทรัพย์สินพื้นที่ของผู้เช่า สามารถเจรจากับผู้ให้เช่าและเป็นไปตามสัญญาเช่าจริง ตามพื้นที่ในการคำนวณค่าเช่าได้

4. ค่าธรรมเนียม

การจัดการสินทรัพย์เนื้อหาและวิธีการชำระเงินควรมีการชี้แจงล่วงหน้า

5. ระยะเวลาเช่าฟรี

ระยะเวลาเช่าฟรี เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจอย่างมาก โดยทั่วไปอาคารสำนักงานที่ส่งมอบบ้างครั้งภายในก็ตกตแงสต์ลอฟท์และบางแห่งมีการตกแต่งสไตล์โมเดิร์น แต่ผู้เช่าส่วนใหญ่จะทำการปรับปรุงภายในใหม่ และในช่วงที่ทำการปรับปรุงนี้ ทางผู้เช่าก็จะให้เป็นช่วงระยะการเช่าฟรีนั้นเอง เพราะยังไม่ได้เข้าไปใช้งานจริง อย่างไรก็ตามนี้เป็นเพียงสิ่งทั่วไปที่ผู้ให้เช่าบางคนมักจะทำกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผูกมัดทางด้านกฎหมายของผู้ให้เช่าแม้แต่น้อย ไม่ว่าจะมีสัญญาระยะเวลาเช่าฟรีเกิดขึ้นหรือไม่ ทั้งสองฝ่ายก็ควรตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะเซ็นต์สัญญา

6. ต้องการใช้อาคารเป็นสถานที่จดทะเบียน บริษัท

ในกรณีที่ผู้เช่าต้องการใช้อาคารหรือสำนักงานให้เช่าเป็นที่ตั้งในการจดทะเบียนขึ้นเป็น บริษัท สิ่งที่สำคัญคือ ควรมีความชัดเจนในเรื่องของสัญญา ที่ผู้ให้เช่าสามารถจัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้เช่า เพื่อใช้สำหรับขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

7. พื้นที่จอดรถ

เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เรื่องของความชัดเจน ว่าพื้นที่จอดรถที่เราจะใช้ เป็นพื้นที่ให้เช่าหรือเป็น ที่จอดรถแบบไม่คิดค่าบริการ กันแน่

8. ข้อจำกัดของอาคาร

ข้อนี้มักจะเกิดขึ้นกับอาคาร รสำนักงานเก่าบางแห่ง ในเรื่องของโทรศัพท์ของบริษัท หากทางผู้เช่าต้องการ ก็ควรที่จะบอกให้ผู้ให้เช่า ทราบล่วงหน้าและทำข้อตกลง ก่อนที่จะทำสัญญาขึ้นมา

9. ภาษี

เรื่องของภาษี ควรเป็นเรื่องที่กำหนดอย่างชัดเจนมากที่สุด เกี่ยวกับสัญญาการเช่าออฟฟิศ ว่าสัญญาที่กำลังจะทำนี้ เป็นสัญญาที่รวมภาษีเรียบร้อยหรือไม่

10. การยกเลิกสัญญา

การบอกเลิกสัญญาและข้อตกลงการยกเลิกฝ่ายเดียว คือ การบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาโดยฝ่ายเดียวกัน จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อคู่สัญญาที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญามีสิทธิตามข้อตกลงในสัญญาหรือมีสิทธิตามกฎหมาย

11. ข้อตกลงเกี่ยวกับการละเมิดข้อสัญญา

อย่าลืมที่จะอ่านรายละเอียด เกี่ยวกับการละเมิดข้อสัญญาให้ครบ เพื่อที่จะไม่ตกหล่นในภายหลัง

12. วิธีการระงับข้อพิพาทของทั้งสองฝ่าย

การระงับข้อพิพาทของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการดำเนินคดีมีสามารถตกลงกันได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ

13. ถ้าเป็นสำนักงานของ บริษัทต่างชาติ

ที่จะต้องทำการเช่าอาคารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ หรือเลือกจากนการพิจารณาประสิทธิภาพของต้นทุนและการขนส่งใกล้เคียงแทน

แหล่งข้อมูลที่มา: www.office-bkk.com

Author: