study and tutor

การเรียนพิเศษสำคัญและ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

การเรียนพิเศษสำคัญ อย่างไร

การแข่งขันในเรื่องของการเรียนในปัจจุบันนั้นเข้มข้นและยากขึ้น จนบางครั้งทำให้เด็กต้องไปหาเรียนพิเศษเพิ่มเติมจากชั้นเรียนปกติ ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเสียเงินเพิ่มเติมนอกจากค่าเทอมในการเรียนปกติ ซึ่งบางครั้งค่าเรียนพิเศษแพงกว่าค่าเทอมเรียนปกติหลายเท่าตัว

การเรียนพิเศษนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย จึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตัวเด็กที่ให้ความสำคัยกับการเรียนทุกประเภทในแบบไหน ถ้าหากตั้งใจเรียนในชั้นเรียนให้เข้าใจอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนพิเศษนอกเวลาเลย แต่ถ้าไม่ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน การเรียนพิเศษจึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญเช่นกัน
ข้อดีของการเรียนพิเศษ บางครั้งจะทำให้เข้าใจถึงเนื้อหามากขึ้น ทำให้เราเกร็งข้อสอบได้ถูก จะได้เป็นการทบทวนไปในตัว ทำให้ไม่เหนื่อยสำหรับการอ่านหนังสือเองเท่าไหร่ ถ้าหากเป็นติวเข้าโรงเรียน หรือติวเข้ามหาวิทยาลัยก็จะได้แนวข้อสอบมากขึ้น ถือเป็นการเกร็งข้อสอบที่ดีแบบหนึ่ง ดังนั้นการเรียนพิเศษนั้นเป็นได้ทั้งสิ่งที่สำคัญและไม่สำคัญ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา หรือความถนัด ถ้าใครไม่ถนัดหรือไม่ชอบอ่านหนังสือเอง การเรียนพิเศษจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ถ้าใครชอบอ่านหนังสือเอง เรียนในชั้นเรียนเข้าใจดีแล้ว การเรียนพิเศษจึงไม่จำเป็นอีกต่อไป

ถ้าอยากให้ลูกกวดวิชา พ่อแม่ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

การเรียนพิเศษในทุกวันนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นความรู้เชิงวิชาการอย่างเดียวเท่านั้น พ่อแม่มีทางเลือกเพื่อจัดสรรการเรียนให้ลูกได้หลายรูปแบบ มีทั้งเรียนเชิงวิชาการเพื่อเตรียมสอบ ซึ่งก็ทั้งแบบเรียนสดและวิดีโอ แต่สำหรับวิดีโอนั้นก็ควรพิจารณาถึงสภาพห้องเรียน ระบบเสียง แสง ความสะอาด ความถูกสุขลักษณะ และถ้าลูกเลือกที่เรียนเอง พ่อแม่ก็ควรแนะนำ พร้อมทั้งประเมินและวัดผลพร้อมไปกับลูก รวมถึงให้คำชี้แนะในทิศทางที่จะส่งเสริมลูกให้ดีขึ้น

แล้วการเรียนพิเศษ หรือการกวดวิชา จะทำให้เด็กเรียนดีขึ้นจริงหรือ

ปัจจุบันโรงเรียนกวดวิชามีความหลากหลายและแตกต่างกันในด้านรูปแบบการเรียนการสอน มีทั้งสอนสด วิดีโอ มีเทคนิค มีสูตรลัด และสอนเพื่อการนำไปใช้งานจริง ซึ่งถ้าลูกชอบและเต็มใจที่จะเรียนก็จะเป็นประโยชน์กับลูก เพราะบางครั้งการเรียนการสอนในโรงเรียนอาจจะไม่เพียงพอต่อการต่อยอดทางความคิด หรือสร้างความเข้าใจเชิงลึกให้ลูก (เพราะโรงเรียนมักจะสอนให้ท่องจำ) อีกทั้งสิ่งแวดล้อมในการเรียนกวดวิชาจะทำให้ลูกมีความมุ่งมั่น และอาจเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นกว่าการอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมแบบเดิมๆ

การตัดสินใจให้ลูกเรียนพิเศษ หรือกวดวิชานั้น สุดท้ายแล้วน่าจะอยู่ที่ความพอใจ ความจำเป็น และคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกจะได้รับเป็นหลัก แต่สิ่งสำคัญคือการที่ลูกได้เรียนในสิ่งที่เขาต้องการ มีเวลาในการเรียนอย่างสม่ำเสมอ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ส่วนจะเป็นวิธีการไหนนั้นก็คงขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวค่ะ หาจุดศูนย์กลางร่วมกันและหาความสมดุลให้ได้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และมีความสุขยังไงล่ะ

 

Author: