อย่าปล่อย ศีรษะล้านในผู้หญิง เรื่องความสวยความงาม ต้องมาเป็นอันดับแรก

ศีรษะล้านหรือบาง ในผู้หญิง

ผู้หญิงก็มีโอกาสล้านแบบผู้ชาย หรือกรรมพันธุ์ได้เช่นกันค่ะ ไม่นับสาเหตุอื่นๆ ที่เป็นโรคของเส้นผม ในผู้หญิง มีรูปแบบล้านหรือบางแตกต่างจากผู้ชาย คือจะมี ผมบาง หรือ ล้าน เฉพาะตรงบริเวณกลางศีรษะ ส่วนแนวผมด้านหน้ายังคงดีอยู่ไม่ถอยร่นเข้าไปเหมือนในผู้ชาย แต่บางคนอาจมีศีรษะเถิกแบบผู้ชาย สาเหตุมาจากมีฮอร์โมนเพศชายมาก ทำให้มีศีรษะล้านแบบชายได้

ส่วนสาเหตุอื่นๆ ก็มักเกิดจากการเจ็บป่วย และเป็นโรคบางชนิด เช่น โรคผมร่วงชนิดเป็นหย่อม โรคของต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ( Toxic goiter ) ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย ( Hypothyroidism ) โรคโลหิตจาง โรคมะเร็งรังไข่ที่ผลิตฮอร์โมนเพศชาย โรคเอสเเอลอี โรคไข้ไทฟอยด์ โรคซิฟิลิส โรคเบาหวาน การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรืออาจเกิดจากยาบางชนิด เช่น ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็ง เป็นต้น

ผู้ที่มีเส้นผมน้อยบนหนังศีรษะ บางทีเราเรียกว่า คนผมบาง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ต่อมไขมันอยู่ภายใต้อิทธิพล ของฮอร์โมนเพศชาย ทำให้ต่อมไขมันมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อต่อมใหญ่ขึ้น ก็ผลิตไขมันออกมามาก ทำให้เส้นผมมัน (oily hair) เส้นผมที่เคยดกดำเป็นเงางาม เริ่มมีขนาดเล็กลง เพราะไม่มีที่ขึ้น โดนเบียดจากต่อมไขมัน เส้นผมจึงมีเส้นเล็ก เรียกว่า ผมบาง แล้วอายุสั้นลง ยังไม่ทันจะมีขนาดหนา ก็หลุดออกเสียก่อน เมื่อหลุดออก

มากๆเข้า กลายเป็นคนมีเส้นผมน้อย เพราะเส้นผม ไม่สามารถงอกขึ้นมา เมื่อเทียบกับคนปกติ เวลาผ่านไปหลายปี เมื่อรูที่ไม่ใช้งาน รูขุมขน จึงปิดสนิท เมื่อถึงเวลานั้น ก็ต้องอาศัยการปลูกผมเท่านั้น ดังนั้น เมื่อมีปัญหาผมร่วง จึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และหาทางแก้ปัญหา ที่ต้นเหตุ การรักษาแต่เนิ่นๆ ย่อมได้ผลดี และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

โรคศีรษะล้านจากพันธุกรรมในเพศหญิง (female androgenetic alopecia, FAGA) เกิดจากต่อมผมบริเวณเหนือหน้าผากและกลางกระหม่อมมีความไวต่อฮอร์โมนเพศชาย คือ เทสโทสเตอโรน (testosterone) โดยพบว่าต่อมผมบริเวณดังกล่าวนอกจากจะมีตัวรับสัญญาณฮอร์โมนชาย ยังมีเอนไซม์ 5-อัลฟา รีดักเทส ชนิดที่ 2 (type II 5-a reductase) เพิ่มขึ้น เอนไซม์ชนิดนี้จะทำการเปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็น

ดีไฮโดรเทสโทสเตอโรน (dehydrotestostorone) ซึ่งมีฤทธิ์ฮอร์โมนแรงขึ้น ทำให้เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่กระจายรอบต่อมผมสร้างสารกดการแบ่งตัวของเซลล์รากผม เกิดการพักตัวของรากผมก่อนกำหนด อายุเส้นผมจึงสั้นลงและผลัดออกเร็วขึ้น เส้นผมในชุดหลังๆ แต่ละเส้นมีขนาดผอมเล็กและสั้นลงตามลำดับ จนกระทั่งต่อมผมค่อยๆ ฝ่อหายไปในที่สุด

ลักษณะของผมร่วงศีรษะล้านจากพันธุกรรมในเพศหญิง 3 ประเภท ดังนี้

  • ประเภทที่ 1 ผมบางกลางกระหม่อมจะเห็นชัดเมื่อแสกผม รอยแสกจะกว้าง ผมส่วนด้านหน้าเหนือหน้าผากปกติ
  • ประเภทที่ 2 ผมบางบริเวณกลางกระหม่อมชัดเจน แต่ยังมีผมด้านหน้าผาก
  • ประเภทที่ 3 ผมบางล้านเห็นหนังศีรษะชัดเจนกลางกระหม่อม แต่ยังมีผมด้านหน้าเหลืออยู่

ผมร่วงเกิดจากอะไร? สาเหตุทั้งพบได้บ่อยและไม่บ่อย อาจรวมถึง ความเครียด(ทั้งจิตใจและร่างกาย) การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ผลข้างเคียงจากการใช้ยาต่าง ๆ เป็นต้น  ควรจะแก้ปัญหาผมร่วงอย่างไรดี? หลายครั้งที่เราไม่อาจทราบเองได้ว่าผมร่วงเกิดจากอะไร ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้หาสาเหตุและประเมินปัญหาของผมร่วง รวมทั้งให้การรักษาให้ตรงตามสาเหตุที่พบ ก่อนที่จะเข้าใจผมร่วง ควรรู้จักวงจรชีวิตของเส้นผมก่อน เส้นผมมีวงจรชีวิตอยู่ในช่วง 2 -6 ปีโดยประมาณ

และส่วนใหญ่ผมจะยาวประมาณ 1/2 นิ้ว ต่อเดือน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ 90 % ของปริมาณเส้นผมบนหนังศีรษะจะอยู่ในช่วงที่กำลังเจริญเติบโต และ 10% อยู่ในระยะพัก ผมในระยะพักจะไม่เจริญเติบโตต่ออีก หลังจากนั้น 2 – 3 เดือนก็จะร่วงหลุดไป และมีผมสั้นใหม่เจริญขึ้นมาแทน นี่คือวงจรชีวิตของผมปกติ ถ้าจะมีอะไรก็ตามที่มาขัดขวางการเจริญของผมใหม่ หรือเร่งให้ผมมาอยู่ในระยะพักเร็วขึ้นก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผมร่วง ผมบางลงได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : hostcz.com

Author: